Sorina Iftimie

Sorina Iftimie este Conferenţiar Universitar în cadrul Departamentului de Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti. A obţinut titlul de Doctor în Ştiinţe Exacte în anul 2011 pentru studiile urmate în cadrul Facultăţii de Fizică a Universităţii din Bucureşti, iar teza sa de doctorat a avut ca principal subiect îmbunătăţirea performanţelor unor structuri fotovoltaice din materiale organice şi anorganice, cu precădere telurură de cadmiu şi polimeri conductori.

Interesele sale ştiinţifice cuprind fabricarea şi caracterizarea completă a filmelor subţiri din materiale organice şi anorganice, dispozitive fotovoltaice şi celule solare, nanomateriale şi nanostructuri, condensatori şi baterii şi simulări numerice prin metoda matricei R şi a teoriei funcţionale a densităţii (DFT). De asemenea, Sorina are expertiză în ceea ce priveşte anumite tehnici de creştere a filmelor subţiri, printre care evaporarea termică şi pulverizarea catodică în regim de curent continuu şi regim de radio-frecvenţă, precum şi în ceea ce priveşte anumite merode de caracterizare, printre care spectroscopia optică şi elipsometria spectroscopică, caracteristici curent-tensiune şi măsurări van der Pauw, microscopie de forţă atomică şi microscopie electronică de baleiaj.

Din 2014, este membru al Materials Research Society (MRS), iar din 2013 face parte din Comitetul de Organizare al conferinţei internaţionale International Conference of Advanced Materials (ROCAM, http://rocam.unibuc.ro/rocam2017/index.php ).

De asemenea, din 2019 este Responsabilul Erasmus pentru Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti.

Publicaţii

  1. Phase-controlling infrared thermal emitting metasurfaces, D. Dragoman, S. Iftimie, A. Radu, Journal of Optics 23, 035103 (2021).
  2. On the physical and photo-electrical properties of organic photovoltaic cells based on 1,10-Phenanthroline and 5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine non-fullerene thin films, A.I. Calugar, V.A. Antohe, S. Iftimie, A. Radu, M. Filipescu, L. Ion, M. Dinescu, S. Antohe, Applied Surface Science 531, 147332 (2020).
  3. On the structural, morphological, and electrical properties of carbon nanowalls obtained by plasma-enhanced chemical vapour deposition, B. Bita, S. Vizireanu, D. Stoica, V. Ion, S. Yehia, A. Radu, S. Iftimie, G. Dinescu, Journal of Nanomaterials 2020, 8814459 (2020).
  4. Reconfigurable logic gates in nanowires with Rashba spin-orbit interaction, S. Iftimie, A. Radu, D. Dragoman, Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures 120, 114064 (2020).
  5. Physical properties of indium zinc oxide and aluminium zinc oxide thin films deposited by radio-frequency magnetron sputtering, N. Vasile, S. Iftimie, T. Acsente, C. Locovei, A.I. Calugar, A. Radu, L. Ion, V.A. Antohe, D. Manica, O. Toma, G. Dinescu, S. Antohe, Materials Research Express 6, 126447 (2019).
  6. Enhancing the performance of microbial fuel cells (MFCs) with nitrophenyl modified carbon nanotubes-based anodes, S. Iftimie, A. Dumitru, Applied Surface Science 492, 661 (2019).
  7. Physical properties of Cu and Dy co-doped ZnO thin films prepared by radio frequency magnetron sputtering for hybrid organic/inorganic electronic devices, C. Locovei, D. Coman, A. Radu, L. Ion, V.A. Antohe, N. Vasile, A. Dumitru, S. Iftimie, S. Antohe, Thin Solid Films 685, 379 (2019).