Metasuprafețe elastomerice acordabile pentru realizarea de senzori eficienți pentru detecția de plastice

Metasuprafețe elastomerice acordabile pentru realizarea de senzori eficienți pentru detecția de plastice


Button text

Webinar: „Progrese în tehnologiile senzorilor pentru monitorizarea mediului”

8 Martie – de la ora 12 pm ( ora României)

1Webinar-Final-Programme

Program:

 • 12h00 |Deschidere – Director al Departamentului de Chimie de la Universitatea din Aveiro,
  Armando Silvestre (CESAM-UA, Portugalia)
 • 12h10 |SEE proiecte bilaterale – Director al Serviciilor de Program și Finanțare la DGPM și Coordonatorul Programului de granturi SEE Blue Growth, Sandra Silva (DGPM, Portugalia)
 • 12h20 | COASTAL – MiCrofluidic sensOrs for rApid detection of marine toxins in SusTainable
  AquacuLture ( Senzori microfluidici pentru detectarea rapidă a toxinelor marine într-un mod durabil Acvacultură)- Alisa Rudnitskaya (CESAM-UA, Portugal) and Michal Milenik (SINTEF, Norway)
 • 12h45 | OPTIRAS – Optimization of water quality control on Recirculating Aquaculture Systems (Optimizarea controlului calității apei pe sistemele de acvacultură cu recirculare)- Renato Gil (IINL, Portugal)
 • 12h10 | NITROSENS – Voltammetric Detection of Nitro-explosive compounds using Hybrid diamond-
  graphene sensors: Field Monitoring of Emerging Contaminants in the Baltic Sea Region ( Detectarea voltametrică a compușilor nitro-explozivi folosind senzori hibrizi din diamante si grafena) : monitorizarea pe teren a contaminanților emergenti în regiunea Mării Baltice- Anna Dettlaff(GUT, Poland)
 • 13h35 | POLSENS– Nanostructured Microfluidic Analytical Plataform for Dual SERS-Electrochemical
  Detection of Emerging Environmental ( Platformă analitică microfluidică nanostructurată pentru detectarea electrochimică SERS duală a poluanților de mediu emergenti)- Cosmin Farcău (INCDTIM, Romania)
 • 14h00 | ELASTOMETA– Elastomeric Tuneable Metasurfaces for Efficient Spectroscopic Sensors for
  Plastic Detection ( Metasuprafețe elastomerice acordabile pentru realizarea de senzori eficienți pentru detecția de plastice)- Oana Rasoga (NIMP, Romania)
 • 14h25 | ConcluziiAlisa Rudnitskaya (CESAM-UA, Portugal)
  Moderat de: Stine Göransson Aanrud (NMBU, Norway)

Webinar link:

https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tJYtduGgpzgrEtyftBlhU5HI-qzlE-ZMHs1W