Miron Adrian Dinescu

Dr. Miron Adrian Dinescu a obținut diplomele de master și doctorat în fizica solidelor, ambele in cadrul Facultatii de Fizică, Universitatea din București. Între anii 1993 și 1997 a lucrat la Institutul Național de Cercetare a Componentelor Electronice, activând în optoelectronică – în principal în domeniul celulelor solare și fotodetectorilor din siliciu de înaltă eficiență. Din 1997 lucreaza la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Microtehnologie –IMT București, în prezent fiind Director General și Președinte al Consiliului. Dr. Adrian Dinescu a fost șef al Laboratorului de Structurare și Caracterizare la scară nanometrică timp de șaptesprezece ani și Director Tehnic al IMT timp de cinci ani. Dr. Dinescu are experienta în caracterizarea la scară micro și nanometrică folosind FE-SEM și în structurarea la scară nanometrică folosind litografia cu fascicul de electroni. Expertiza sa mai include: micro și nanofabricație și măsurători optoelectronice. Dr. Dinescu a coordonat cincisprezece proiecte de cercetare naționale și două europene. Dr. Dinescu este coautor a peste 100 de lucrări în jurnale ISI, în 2016 fiind distins cu premiul Gheorghe Cartianu al Academiei Române.