Mihaela Bunea

Mihaela este nǎscutǎ în București, România. În anul 2011 a absolvit Facultatea de Chimie Aplicatǎ și Știința Materialelor din cadrul Universitǎții Politehnica din București, specializarea Știița și Ingineria Polimerilor. În același an a fost admisǎ la programul de Master al aceleași specializǎri. În anul 2013 s-a înscris la doctorat, tot în cadrul Universitǎții Politehnica din București, Școala doctoralǎ de Chimie aplicatǎ și Știința Materialelor. Pe perioada doctoratului a studiat obținerea și caracterizarea biocompozitelor pe bazǎ de polimeri naturali cu aplicații medicale și interacția biosenzorilor de ADN cu medicamentele. În anul 2018 a fost angajatǎ la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, unde lucreazǎ și în prezent.

În cadrul institutului activitatea sa de cercetare s-a axat în principal pe : (a) biosenzori pe bazǎ de ADN sau polimeri naturali și interacția acestora cu medicamentele, (b) actuatori pe bazǎ de polimeri dielectrici cu aplicații în domeniul soft roboților.

În prezent este implicatǎ în douǎ proiecte de cercetare :

(1) Metasuprafețe elastomerice acordabile pentru realizarea de senzori eficienți pentru detecția de plastice

(2) Noi platforme (bio)senzoriale pe bazǎ de materiale nanostructurate funcționalizate cu aplicații în domeniul sǎnǎtǎții.

Publicații:

[1] M.-C. Bunea, V.-C. Diculescu, M. Enculescu, H. Iovu, T.-A. Enache, „Redox Mechanism of azathioprine and its interactions with DNA”, International Journal of Molecular Science, 2021, 22(13), DOI:10.3390/ijms22136805.

[2] A.-M. Baracu, M.-A. Avram, C. Breazu, M.-C. Bunea, M. Socol, A. Stanculescu, E. Matei, P.-C. Vaagen Thrane, C.-A. Dirdal, A. Dinescu, O. Rasoga, „Silicon Metalens Fabrication from Electron Beam to UV-Nanoimprint Lithography”, Nanomaterials, 2021, 11(9), DOI:10.3390/nano11092329.

[3] B. Galateanu, A. Hudita, C. Zaharia, M.-C. Bunea, E. Vasile, M.-R. Buga, M. Costache, „Silk-Based Hydrogels for Biomedical Applications”, Polymers and Polymeric Composites: A Reference Series, Springer Science and Business Media LLC, 1791-1817, 2019.

[4] B. Galateanu, M.-C. Bunea, P.- O. Stanescu, E. Vasile, A. Casarica, H. Iovu, A. Hermenean, C. Zaharia, M. Costache, “In vitro studies of bacterial cellulose and magnetic nanoparticles smart nanocomposites for efficient chronic wounds healing”, Stem cells International, 2015, DOI:10.1155/2015/195096.