Melania Onea

Melania s-a nascut in Motru, Romania. A absolvit in 2016 programul de licenta in Fizica al Facultatii de Fizica, Universitatea Bucuresti si a continuat cu obtinerea diplomei de Masterat in Fizica Materialelor Avansate si Nanostructurilor la aceeasi facultate; in prezent fiind Doctoranda la programul de Fizica Starii Condensate in cadrul aceleiasi facultati. Incepand cu anul 2016 lucreaza ca Asistent Cercetare Stiintifica la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Fizica Materialelor, Magurele-Romania in cadrul Laboratorului de Materiale si Structuri Multifunctionale.

Principalele sale activitati in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Fizica Materialelor presupun fabricarea (prin metode electrochimice, sputerizare, spin-coating, evaporare termica, litografie cu fascicul de electroni), caracterizarea (folosind microscopia de baleiaj, spectroscopia de raze X cu dispersie de energie) si functionalizarea materialelor nanostructurate. Principalul interes al ei sunt senzorii si biosenzorii, fiind implicata activ in proiecte de acest tip: Nanofire metal-oxid metal pentru dezvoltarea senzorilor, Explorarea biomarkerilor specifici bolii Alzheimer: fabricarea de biomateriale functionale si dezvoltarea biosenzorilor pentru detectia timpurie si Metasuprafețe elastomerice acordabile pentru realizarea de senzori eficienți pentru detecția de plastic.

Publicatii recente:

[1] A. Serban, A. Evanghelidis, M. Onea, V. Diculescu, I. Enculescu, M. M.Barsan. Electrospun conductive gold covered polycaprolactone fibers as electrochemical sensors for O2 monitoring in cell culture media, Electrochemistry Communications, doi: 10.1016/j.elecom.2020.106662.