Daniela Dragoman

Daniela Dragoman a absolvit Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti  în 1989, urmând specializarea Fizica Semiconductorilor şi a obţinut titlul de Doctor în Fizică în 1993, de la Universitatea Limerick, Irlanda, unde a studiat propagarea luminii în cuplori din fibre optice. Între 1998–1999 şi 2001–2002 a fost bursier Humboldt şi a efectuat studii postdoctorale la Universitatea Mannheim, Germania. În prezent este profesor la Facultatea de Fizică, Universitatea dinf Bucureşti.

Pe lângă activităţi de predare a Fizicii Stării Solide şi a Opticii Neliniare la nivel de licenţă şi masterat, domeniile sale de interes ştiinţific sunt nanoştiinţele şi optica, în general, cu pregădere caracterizarea în spaţiul fazelor a sistemelor clasice şi cuantice, modelarea transportului electonic balistic în nanostructuri, fizica şi aplicaţiile nanostructurilor cu dimensionalitate redusă, şi nanofotonica/ plasmonica.

Publicaţii recente legate de proiect:

  1. S. Iftimie, A. Radu, D. Dragoman – Reconfigurable logic gates in nanowires with Rashba spin-orbit interaction, Physica E 120, 114064, 2020
  2. D. Mladenovic, T. Sandu, D. Dragoman – Electrical rectification in asymmetric graphene nanoribbons with pores, Physica E 124, 114240, 2020
  3. A. Radu, S. Iftimie, D. Dragoman – Ballistic 3-port interferometric logic gates in the quantum Hall regime, Physica E 109, 144-151, 2019
  4. D. Dragoman, E. Vladescu – Ring-shaped plasmonic logic gates, Plasmonics 14, 71-78, 2019
  5. D. Dragoman – Tunable fractional Fourier transform implementation of electronic wave functions in atomically thin materials, Beilstein J. Nanotechnol. 9, 1828-1833, 2018
  6. M. Dragoman, A. Dinescu, D. Dragoman – Wafer-scale fabrication and room-temperature experiments on graphene-based gates for quantum computation, IEEE Trans. Nanotechnology 17, 362-367, 2018
  7. D. Dragoman, C. Breazu – Fault-tolerant bandstructure of two-dimensional square photonic crystals with different dielectric rod shapes, Photonics and Nanostructures 24, 12-17, 2017
  8. D. Dragoman, R. Tudor – Characterization of optical fields with orbital angular momentum by invariants of higher-order moments of radial coordinates, J. Mod. Opt. 64, 2328-2335, 2017