Angela – Mihaela Baracu

Dr. Angela – Mihaela Baracu a primit diplomele de Master (2013) în Microsisteme și Doctorat (2018) în Electronică și Telecomunicații, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, din cadrul Universitatii „Politehnica” din București. Dr. Baracu lucrează din 2013 la IMT-Bucuresti, in Laboratorul de Simulare, Modelare și Proiectare Asistată de Calculator. In present, Dr. Baracu este cercetător științific de gradul III (CSIII). Expertiza sa include micro-nanofabricarea, proiectarea și fabricarea dispozitivelor MEMS. Dr. Baracu fost implicată în mai multe proiecte naționale, dintre care cele mai relevante sunt: Proiectare de fiabilitate întrerupătoare RF pentru aplicații spațiale Proiect- REDEMS-STAR, Caracterizarea tribologică a materialelor MEMS pentru aplicații spațiale în medii dure– Proiect MEMSMAT –STAR, dar si in proiecte europene precum: Modelarea la scară 3 pentru proiectarea robustă a vibrațiilor. micro-senzori Proiect 3SMVIB-EraNet. Dr. Baracu este coautor pentru un numar de 27 lucrari publicate in jurnale ISI.