Metasuprafețe elastomerice acordabile pentru realizarea de senzori eficienți pentru detecția de plastice

Metasuprafețe elastomerice acordabile pentru realizarea de senzori eficienți pentru detecția de plastice


Button text

O nouă lucrare

Partenerii P2-IMT și P1-SINTEF au publicat o nouă lucrare : Metasurface Fabrication by Cryogenic and Bosch Deep Reactive Ion Etching, Angela M. Baracu ,Christopher A. Dirdal ,Andrei M. Avram ,Adrian Dinescu,Raluca Muller,Geir Uri Jensen ,Paul Conrad Vaagen Thrane  and Hallvard Angelskår, Micromachines 202112(5), 501; https://doi.org/10.3390/mi12050501